Ohje

Suomen lain mukaan rakentaminen on luvanvaraista. Rakennusvalvonnassa neuvomme kaikkien rakentamisen lupien hakemisessa, käsittelemme ja myönnämme tarvittavat luvat sekä hoidamme viranomaiskatselmukset aina loppukatselmukseen asti. Viranomaisena seuraamme rakentamiseen liittyvien lakien ja määräyksien noudattamista. Tavoitteenamme on mahdollistaa hyvä ja turvallinen rakennettu ympäristö asema-, ranta- ja yleiskaavojen toteuttamisen kautta sekä samalla taata rakentajien ja heidän naapureidensa oikeusturva.

Sipoossa koko lupaprosessi tapahtuu sähköisessä asiointipalvelussa – Lupapiste.fi – aina neuvonnasta luvan hakemiseen ja päätöksen kautta rakentamisaikaiseen valvontaan saakka.

Oheisessa kaaviossa kuvataan luvan hakemisen vaiheet sekä rakentamisaikainen valvonta. Kun klikkaat kaavion otsikkoja, saat tietoa otsikon aiheesta.